POWIAT MIELECKI ORAZ OKOLICE

Biuro Rachunkowe Marzena Mendrygał

ZNAJDŹ PRODUKT, USŁUGĘ LUB FIRMĘ:

REKLAMA

Biuro Rachunkowe Marzena Mendrygał

Adres: ul. Przemysłowa 29a, 39-300 Mielec

Uwagi: nazwa firmy powinna być zarejestrowaną nazwą, bez dodatkowych słów opisujących działalność firmy (nie dotyczy promowanych wpisów).

Wypełnij tylko te pola, które zawierają nieprawidłowe dane. Wszystkie wprowadzane i zgłaszane zmiany będą weryfikowane.

Czy nazwa firmy jest prawidłowa?

Określ rodzaj zgłoszenia:

11 + 12 =

Krótki opis i słowa kluczowe: Usługi księgowe, opracowanie polityki rachunkowości, opracowanie zakładowego planu kont. prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości. analiza rozrachunków (monitorowanie na bieżąco zobowiązań i należności). prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. współpraca z urzędami klienta tj. z urzędem skarbowym oraz zakładem ubezpieczeń społecznych. prowadzenie rejestrów na potrzeby vat. sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym zgłoszeniowych (vat-7, vat-7k, vat-UE, vat-r, vat-z). sporządzanie zeznań podatkowych. przygotowywanie przelewów do US i ZUS. sporządzanie sprawozdań finansowych. przygotowywanie przelewów dla kontrahentów klienta. sporządzanie dodatkowych analiz, raportów oraz prognoz finansowych na życzenie klienta. przygotowywanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników klienta. prowadzenie księgowości na podstawie książki przychodów i rozchodów prowadzenie księgowości na podstawie ryczałtu, kadry i płace, sporządzanie list płac i ustalanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, f. pr. oraz fgśp, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS, sporządzanie i rozliczanie umów zleceń. rozliczanie i sporządzanie dodatkowych świadczeń pracowniczych, (w tym m.in. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ppe itp.), sporządzanie i ewidencja dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy, rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich, i innych stosownie do przepisów kodeksu pracy, prowadzenie ewidencji oraz kontrola ważności wstępnych oraz okresowych badań lekarskich oraz szkoleń bhp, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzanie raportów wewnętrznych na podstawie danych zawartych, w systemie kadrowo-płacowym, nadzór nad kompletnością dokumentów kadrowo-płacowych, obsługa egzekucji pracowników, w tym przelewy po zatwierdzeniu listy płac, korespondencja, prowadzenie harmonogramów i ewidencji czasu pracy pracowników, rozliczanie pracowników zagranicznych, przygotowywanie sprawozdań w zakresie spraw pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, archiwizacja i kompletowanie akt osobowych pracowników,