POWIAT MIELECKI ORAZ OKOLICE

Kancelaria Notarialna Bogusław Fiołek

ZNAJDŹ PRODUKT, USŁUGĘ LUB FIRMĘ:

REKLAMA

Kancelaria Notarialna Bogusław Fiołek

Adres: ul. Kościuszki 20, 39-300 Mielec

Uwagi: nazwa firmy powinna być zarejestrowaną nazwą, bez dodatkowych słów opisujących działalność firmy (nie dotyczy promowanych wpisów).

Wypełnij tylko te pola, które zawierają nieprawidłowe dane. Wszystkie wprowadzane i zgłaszane zmiany będą weryfikowane.

Czy nazwa firmy jest prawidłowa?

Określ rodzaj zgłoszenia:

6 + 6 =

Krótki opis i słowa kluczowe: Notariusz dokonuje następujących czynności sporządza akty notarialne; sporządza akty poświadczenia dziedziczenia; podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego; podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw; sporządza poświadczenia; spisuje protokoły; sporządza protesty weksli i czeków; przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów; sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej; sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.