POWIAT MIELECKI ORAZ OKOLICE

PW GEODEZJA Piotr Wolanin – biuro geodezyjne

ZNAJDŹ PRODUKT, USŁUGĘ LUB FIRMĘ:

PW GEODEZJA Piotr Wolanin – biuro geodezyjne

Adres: ul. Lwowska 4 (I piętro)
NIP: 817-200-93-04
REGON: 180946401
https://www.pwgeodezja.pl

Uwagi: nazwa firmy powinna być zarejestrowaną nazwą, bez dodatkowych słów opisujących działalność firmy (nie dotyczy promowanych wpisów).

Wypełnij tylko te pola, które zawierają nieprawidłowe dane. Wszystkie wprowadzane i zgłaszane zmiany będą weryfikowane.

Czy nazwa firmy jest prawidłowa?

Określ rodzaj zgłoszenia:

1 + 15 =

Kategorie: #PROMOWANE
Krótki opis i słowa kluczowe: Kompleksowe usługi geodezyjne. Nasza oferta to wytyczenie fundamentu w terenie, Wytyczenie przyłączy, sieci uzbrojenia w terenie, Geodezyjna obsługa budowy budynków, obiektów budowlanych, Geodezyjna obsługa budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz urządzeń towarzyszących, Zakładanie reperów roboczych, Pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektów budowlanych i terenowych, Kontrola pionowości obiektów budowlanych, Inne prace geodezyjne związane z pomiarami realizacyjnymi, Mapy do celów projektowych, Inwentaryzacje powykonawcze budynków oraz budowli, Inwentaryzacje powykonawcze przyłączy oraz sieci uzbrojenia terenu, Pomiary objętości mas ziemnych, Pomiary wysokości obiektów niedostępnych, Inne prace geodezyjne związane z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi, Koncepcje zagospodarowania nieruchomości, Podziały nieruchomości, Ustalenia granic, Wznowienia punktów granicznych, Dokumentacje do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, Mapy do wyłączenia z produkcji rolnej, Wykazy synchronizacyjne do założenia aktualizacji ksiąg wieczystych, Mapy do ustanowienia służebności gruntowych, Inne prace geodezyjne związane z geodezją prawną. Polecamy się gdy potrzebny jest geodeta.