Technikum w ZS w Mielcu

Oferta edukacyjna: Technik elektronik – rozszerzona matematyka, j. angielskiTechnik elektryk – rozszerzona fizyka, matematykaTechnik teleinformatyk – rozszerzona matematyka, j. angielskiTechnik usług fryzjerskich – rozszerzony j. polski,...

Technikum Nr 3 w ZSB w Mielcu

Oferta edukacyjna:technik programista,technik robotyk,technik informatyk,technik grafiki i poligrafii cyfrowej,technik mechanik lotniczy,technik żywienia i usług gastronomicznych,technik mechanik (obrabiarki sterowane numerycznie),technik pojazdów...