Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania

STUDIA LICENCJACKIE KIERUNEK EKONOMIA, SPECJALNOŚCI: Rachunkowość i Bankowość, Zarządzania Firmą, Zarządzania Produkcją i Logistyką, Gospodarka i Administracja PublicznaSTUDIA PODYPLOMOWE: Zarządzanie oświatą, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Zarządzanie...