For-Net S.A.

Świadczymy usługi windykacyjne w szerokim zakresie, w oparciu o wysokie standardy etyczne i prawne, oferujemy: masowa windykacja pakietów wierzytelności oraz monitoring płatności, zakup wierzytelności, obsługa Wierzytelności, fundusze Sekurytyzacyjne